UWAGA!!!
Uwaga! Kurs na uprawniena z geodezji w Katowicach - PAŹDZERNIK 2019! ZGŁOŚ SIĘ!

  


W związku z dniami wolnymi od pracy przedłużono termin zgłoszeń na  konferencję naukowo-techniczną pt: "PROWADZENIE I AKTUALIZACJA REJESTRÓW PUBLICZNYCH", która odbędzie się w dniach 13-15 czerwca 2018 r. w USTRONIU w hotelu Jaskółka. Konferencja została objęta honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju, Marszałka Województwa Śląskiego i Burmistrza Miasta Ustroń.

Patronat medialny :  Magazyn  Geodeta i Geoforum.

Wśród tematów: aktualizacja rejestrów publicznych w ramach zleconych prac geodezyjnych,

wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej, zieleń 3D, opracowanie standardowych wymagań dla dokumentacji geodezyjnej, rozwiązanie do prowadzenia pzgik, problematyka wymiany danych w formacie GML, system informacji przestrzennej w PKP PLK S.A., nowe prawo wodne, inteligentne miasto przyszłości, zasady ujawniania władającego w ewidencji gruntów i budynków oraz niespodzianka z poza dziedziny geodezji.

Dodatkowo odbędzie się bardzo interesująca sesja plenerowa !

Serdecznie zapraszamy

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 6 czerwca br.

Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem dla jednostek znajdują się na stronie http://katowice.sgp.geodezja.org.pl/konferencje w zakładce "Zgłoszenia".

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem