UWAGA!!!
Uwaga! Kurs na uprawniena z geodezji w Katowicach - PAŹDZERNIK 2019! ZGŁOŚ SIĘ!

  


W dniach 13-15 czerwca 2018 roku w Ustroniu odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. "Prowadzenie i aktualizacja rejestrów publicznych".

Uczestnicy wzięli udział w wykładach i dyskusjach dotyczących między innymi:

  • istotnych zmian w przepisach prawa mających bezpośrednie przełożenie na geodezję,
  • problematyki bieżącego prowadzenia rejestrów publicznych,
  • wdrażania e-usług.

Konferencję otworzył Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski. Była to pierwsza konferencja po nominacji. Wszyscy uczestnicy serdecznie przyjęli Nowego Głównego Geodetę Kraju.

Wywiązała się bardzo ciekawa i merytoryczna dyskusja, po jej zakończeniu rozpoczęto sesje plenarne w których,

  • Przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa Pani Agnieszka Zdanowicz omówiła procedury wyłączeń z produkcji rolnej, najczęstsze problemy występujące w Polsce oraz orzeczenia sądowe w tym zakresie. Z kolei procedury wyłączeń z produkcji leśnej oraz leśną mapę numeryczną omówił przedstawiciel RDLP Krzysztof Majsterkiewicz. Przedstawiono informatyzację w PKP PLK (Seweryn Mróz). Bardzo ciekawie o zieleni 3D w miastach 3D opowiedział dr inż. Piotr Wężyk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Z kolei Zbigniew Malinowski (Geosystem) przedstawił sposób prowadzenia narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Internet umożliwiające :
  • Dużą oszczędność czasu dla wszystkich stron procesu.
  • Brak konieczności przesyłania zawiadomień tradycyjnych.
  • Bezpośredni wgląd do bieżącego stanu wniosku.

Jak przedstawił Gestorzy bardzo chwalą sobie tę technologię i pytają: kiedy w innych jednostkach taka funkcjonalność będzie dostępna?

Na zakończenie pierwszego dnia, by oderwać się troszkę od geodezji dr Marek Kaczmarzyk z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przeniósł uczestników konferencji na wyżyny biologii tłumacząc obecnym problematykę rozwoju i dojrzewania ludzkiego mózgu. Tym samym w bardzo ciekawy, humorystyczny sposób omówił problematykę komunikacji z dorastającą latoroślą w domu.

W kolejnym dniu o doświadczeniach i dobrych praktykach stosowanych w woj. Łódzkim opowiedzieli WINGiK Łódzki Wojciech Dyakowski oraz geodeta powiatowy Waldemar Pęcherz, który omówił pomysł ujednolicenia dokumentów wchodzących w skład operatu pomiarowego przedstawiając projekt opracowanych standardowych wymagań dla dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjmowanej do PZGiK.

Wojciech Dyakowski dokonał analizy stanu geodezji w województwie, na podstawie zebranych danych opracowano Atlas danych woj. łódzkiego. Pomysł godny powielenia w innych województwach pod warunkiem iż z tego dokumentu skorzysta GGK oraz wojewodowie wraz ze starostami.

Natomiast Artur Biela z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach omówił zasady ujawniania władającego w ewidencji gruntów i budynków.

Bardzo ciekawą analizę wybranych atrybutów obiektów bazy danych egib z punktu widzenia aktualizacji i modernizacji ewidencji przedstawił dr inż. Józef Maślanka AGH Kraków, natomiast Jerzy Biegalski (Softline Plus Wrocław) omówił problematykę wymiany danych PZGiK w formacie GML, przedstawiając propozycję rozwiązań w zakresie aktualizacji pzgik kończąc ciekawymi wnioskami dotyczącymi wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawa.

Podczas konferencji Marcin Paź oraz Marcin Milczarek przedstawiciele firmy ESRi Polska Sp. z o.o. przedstawili rozwiązania Esri do prowadzenia PZGiK.

Dyskusję w poszczególnych dniach poprowadzili: Alicja Kulka Dyrektor WODGiK Katowice, dr hab. inż. Tomasz Lipecki AGH Kraków i Andrzej Figas Geodeta Województwa Śląskiego.

Obok Głównego Geodety Kraju konferencję patronatem objęli Marszałek Województwa Śląskiego i Burmistrz Miasta Ustroń.

By zachować równowagę w zdobywaniu wiedzy i wymiany doświadczeń uczestnicy konferencji zwiedzili niedaleko położone urokliwe miasteczko Sztramberk w Czechach, z którego każdy oprócz wrażeń przywiózł legendarne ciasteczka tzw. sztramberskie uszy. Legenda głosi iż przysmaki powstały po zwycięstwie chrześcijan nad tatarskimi najeźdźcami, którzy w połowie XIII wieku podeszli aż pod Sztramberk. Tatarzy swym ofiarom obcinali uszy, by wysłać je swojemu Chanowi. Do dzisiaj by upamiętnić tych, którzy zginęli z rąk najeźdźców.

Konferencja pod każdym względem była bardzo udana i już dzisiaj organizatorzy (SGP Oddział w Katowicach) serdecznie zapraszają do pięknego Ustronia za rok, powtarzając za Burmistrzem Ustronia, który zawsze serdecznie nas wita fragment piosenki:

"… U stóp Czantorii
zielone polany są (…)
w dole srebrzy się Wisła
wśród zielonych łąk(…)"

 

galeria.png

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem