12 maja zapraszamy na BEZPŁATNE seminarium na temat UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH w dziedzinie geodezji i kartografii.

Data publikacji: 22.04.2022 | Data wydarzenia: 12.05.2022

SGP Oddział w Katowicach wraz z Kołem terenowym w Gliwicach zaprasza na bezpłatne seminarium na temat uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Seminarium odbędzie  12 maja 2022 r. o godzinie 17.00 przy wykorzystaniu komunikatora zoom. W trakcie spotkania omówione zostaną aktualne przepisy prawne przez śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pana Mirosława Puzię. Planowany czas trwania 1 godzina 30 min.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy: sgp.katowice.szkolenia@onet.pl w terminie do dnia 7 maja 2022 r.