Zarząd

Członkowie Prezydium:

 • Violetta Sokoła-Szewioła – Prezes
 • Jolanta Szostak-Wolak – Skarbnik
 • Monika Żogała – Sekretarz
 • Ewa Dyrda – członek Zarządu

Członkowie Zarządu:

 • Violetta Sokoła-Szewioła – Prezes
 • Jolanta Szostak-Wolak – Skarbnik
 • Monika Żogała – Sekretarz
 • Ewa Dyrda – członek Zarządu
 • Dorota Domaradzka – członek Zarządu
 • Artur Kaczmarek – członek Zarządu
 • Szymon Szczerba – z-ca członka Zarządu

Komisja rewizyjna:

 • Grzegorz Ogórek – Przewodniczący
 • Ryszard Mielimąka – Wiceprzewodniczący
 • Zenon Ptaszkowski – Sekretarz
 • Wiesław Serewiś – (Zastępca)

 Sąd koleżeński :

 • Andrzej Figas – Przewodniczący
 • Kamil Kasprzycki – Wiceprzewodniczący
 • Mirosław Puzia – Sekretarz
 • Wojciech Kaleta – (Zastępca)