Kwota składek

Do członków Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Oddział w Katowicach

Stosownie do ustaleń § 14 pkt. 4 statutu SGP, który stanowi: Członek zwyczajny jest zobowiązany do regularnego opłacania składek członkowskich Zarząd Oddziału informuje, że wpłat składki członkowskiej można dokonać wyłącznie przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Zarząd Oddziału w Katowicach:

Składki prosimy wpłacać na konto bankowe. SGP Oddział w Katowicach, ul. Podgórna 4, 40-026 Katowice
Numer konta: 19 1140 0026 0000 3522 2900 1022
mBank S.A.
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa

Wysokość obowiązującej składki miesięcznej:
  • członek zwyczajny 15,00 zł,
  • renciści i emeryci 7,00 zł,
  • studenci do ukończenia 26 roku życia 3,00 zł,
  • osoby, które ukończyły 75 lat zwolnione z opłat.

Pobierz treść uchwały