Konferencja w Ustroniu już za nami

Data publikacji: 26.03.2023

Za nami kolejna edycja konferencji w Ustroniu, wznowionej po przerwie spowodowanej pandemią. W dniach 8-10 marca br. spotkaliśmy  się w Ustroniu,  w gościnnym hotelu Jaskółka aby odpowiedzieć sobie na pytanie „CZY GML USPRAWNIŁ FUNKCJONOWANIE GEODEZJI?”.

Uczestnicy przybili z całego kraju wzięli udział w wykładach i dyskusjach dotyczących m.in. finansowania i realizacji zadań z zakresu geodezji
i kartografii z funduszy unijnych, wymiany danych w formacie GML oraz aktualizacji baz danych.

Konferencję w imieniu organizatorów otworzyła dr. hab. inż. prof. PŚ Violetta Sokoła – Szewioła – Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział
w Katowicach, witając wszystkich przybyłych gości oraz uczestników.  Obecna na sali Pani Alicja Kulka – pełniąca obowiązki Głównego Geodety Kraju wygłosiła prezentację o opiniowaniu projektów realizowanych ze środków RPO oraz szeregu innych działaniach podejmowanych przez Głównego Geodetę Kraju. Kolejne wystąpienie miało charakter spotkania online podczas którego Pani Anita Wojciechowska reprezentująca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiła możliwości uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich na realizację projektów przez różne podmioty. Temat funduszy unijnych i ich wykorzystania na geodezję poruszył także w swoim wystąpieniu Andrzej Figas – Geodeta Województwa Śląskiego. Z kolei praktyczne zasady przygotowania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych oraz do korzystania z nich przekonywał zebranych Adam Dobiński z firmy GeoINT. Mieliśmy okazje zobaczyć jak środki unijne zostały wykorzystane na cyfryzację zasobu geodezyjnego w województwie lubelskim dzięki prezentacji Geodety Powiatowego w Lublinie – Michała Zawiślaka, rozwój Geoportalu Województwa Dolnośląskiego prezentowanego przez  Geodetę Województwa Dolnośląskiego – Marka Bittnera oraz realizacji modernizacji EGiB i aktualizacji geodezyjnych baz danych w województwie śląskim przez Geodetę Powiatowego Bielska- Białej  – Ewę Sikorę. Zakres usług danych przestrzennych udostępnianych przez GUGiK przedstawił Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach-Marcin Grudzień.

Najwięcej emocji i dyskusji wśród zebranych wzbudziła sesja dotycząca wymiany danych w formacie GML, w której Szymon Szczerba z firmy AcadGEO, Tomasz Michalik z firmy Geobid, Robert Stróżynski z firmy Systherm Info, Jerzy Biegalski z firmy Softline Plus, Karoli Kaim z OPGiK Gdańsk podzielili się doświadczeniami w obsłudze formatu GML w swoich rozwiązaniach oraz zgodności z regulacjami prawnymi w tym zakresie. W tej części przedstawiciel GUGiK Marcin Grudzień przedstawił urzędowe walidatory danych EGiB. GESUT, BDOT i GML.

Ostatni trzeci dzień konferencji poświęcono problemom i zagadnieniom związanym głównie z aktualizacją i modernizacją ewidencji gruntów i budynków, które omawiali m.in. dr hab. inż. Paweł Hanus prof. AHG i dr inż. Józef Maślanka z AGH. Robert Cieszyński, Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zaprezentował zakres aktualizacji baz danych PZGiK w  województwie kujawsko – pomorskim. Piątkową sesję zamknęła prezentacja Sławomira Mleczko Dyrektora sprzedaży firmy MGGP Aero Sp. z o.o. podczas, której zaprezentowane zostały dane dla miast pozyskiwane z pułapu lotniczego.

Każdy organizator marzy o przygotowaniu konferencji doskonałej – pod każdym względem! Mamy nadzieję, ze nasza do takich właśnie należała. Dziękujemy wszystkim prelegentom, prowadzącym sesje  i uczestnikom – nic dla Was bez Was! Do zobaczenia w przyszłym roku.