Nabór na kierunek Geodezja i Kartografia – Politechnika Śląska

Data publikacji: 12.07.2023

Politechnika Śląska prowadzi obecnie rekrutację  na studia I stopnia rozpoczynające się
w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 na nowo otwartym kierunku Geodezja i Kartografia.

Studia I stopnia trwają 7 semestrów, a po ich ukończeniu absolwent zdobywa tytuł inżyniera.
Szczegóły na temat rekrutacji na stronie: Rekrutacja na Politechnikę Śląską.

Informacja telefoniczna: Biuro Obsługi Studentów – tel.  32 237 24 02, 32 237 11 30