Do członków Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Oddział w Katowicach

Stosownie do ustaleń § 14 pkt. 4 statutu SGP, który stanowi: Członek zwyczajny jest zobowiązany do regularnego opłacania składek członkowskich Zarząd Oddziału informuje, że wpłat składki członkowskiej można dokonać wyłącznie przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Zarząd Oddziału w Katowicach:
 
Składki prosimy wpłacać na konto bankowe.

SGP Oddział w Katowicach, ul. Podgórna 4, 40-026 Katowice

Numer konta: 19 1140 0026 0000 3522 2900 1022

mBank S.A.
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa

Wysokość obowiązującej składki miesięcznej:
- członek zwyczajny 10 zł,
- renciści i emeryci 5 zł,
- studenci do ukończenia 26 roku życia 2 zł,
- osoby, które ukończyły 75 lat zwolnione z opłat.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności