Studiuj na Politechnice Śląskiej

Data publikacji: 05.02.2024

Politechnika Śląska prowadzi obecnie nabór na studia II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia.
Studia II stopnia trwają 3 semestry, a po ich ukończeniu absolwent zdobywa tytuł magistra inżyniera.

Szczegóły na temat rekrutacji na stronie: https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/geodezikarto2/

Informacja:  Biuro Obsługi Studentów: Gliwice, ul. Akademicka 2 tel. 32 237 11 30, 32 237 24 02
e-mail: wgig_rekrutacja@polsl.pl