Warsztaty przygotowujące do aktualizacji mapy zasadniczej w formacie GML wymaganym od 1.01.2023 r.

Data publikacji: 27.10.2022 | Data wydarzenia: 15.11.2022

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział w Katowicach zaprasza na szkolenie online na Platformie Zoom Meeting na temat: „Warsztaty przygotowujące do aktualizacji mapy zasadniczej w formacie GML wymaganym od 1.01.2023 r.” w terminie 15 listopada 2022 r.

Warsztaty szkoleniowe poprowadzi : Jerzy Biegalski

Koszt: 280.00 zł
230.00 zł (członek SGP opłacający składki)
Termin: 15 listopada 2022 r. w godzinach 9.00-15.00  
Płatność: nr  konta 19 1140 0026 0000 3522 2900 1022 z dopiskiem „SZKOLENIE 15.11.2022” oraz nazwisko i imię uczestnika”, faktura zostanie przesłana w dniu szkolenia na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu
Miejsce: On-line, Platforma ZOOM MEETING
Zgłoszenia: do 11 listopada 2022 r. na adres sgp.katowice.szkolenia@onet.pl, tel. kont. 728385825

PROGRAM SZKOLENIA:

Podstawowe informacje związane z opracowaniem map obiektowych w kontekście obowiązujących przepisów (ustawa PGiK, rozporządzenia w sprawie standardów, mapy zasadniczej, BDOT500, EGiB oraz GESUT…)

Przetwarzanie danych z PZGiK w aplikacji C-GEO:

 • import i wygenerowanie mapy zasadniczej z plików GML,
 • konwersja obiektów mapy zasadniczej z baz w standardzie „2015” do „2021”
 • edycja i tworzenie nowych obiektów z uwzględnieniem specyfiki baz danych BDOT, GESUT, EGiB,
 • kontrola poprawności danych (walidacja),
 • eksport różnicowego pliku GML,
 • raporty, wykazy i inne operacje na danych z PZGiK

Wykorzystanie usług sieciowych w dostępie do danych przestrzennych:

 • osnowa szczegółowa (WMS i WFS),
 • dane ewidencyjne z WMS i WFS (działki, budynki), usługa ULDK,
 • dane wysokościowe WCS (NMT, wysokości),
 • plany zagospodarowania przestrzennego,
 • ortofotomapy, mapy topograficzne, BDOT10k,
 • punkty adresowe

Uczestnicy otrzymują na podany adres e-mail przed szkoleniem bezpłatne, 30-dniowe licencje C-GEO 2022 z dodatkowymi modułami.

Podczas szkolenia jego uczestnicy będą mieli dostęp do serwisu, za którego pomocą będą mogli zadawać pytania wykładowcy (chat).

KARTA UCZESTNICTWA (do pobrania:) DOC, PDF
Agenda i program szkolenia (do pobrania:) PDF