Warsztaty przygotowujące do aktualizacji mapy zasadniczej w formacie GML wymaganym od 1.01.2023 r.

Data publikacji: 04.04.2023 | Data wydarzenia: 26.04.2023

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział w Katowicach zaprasza na szkolenie online na Platformie Zoom Meeting na temat: „Warsztaty przygotowujące do aktualizacji mapy zasadniczej w formacie GML wymaganym od 1.01.2023 r.” w terminie 26 kwietnia 2023 r.

Warsztaty szkoleniowe poprowadzi : Jerzy Biegalski

Koszt: 230.00 zł (członek SGP opłacający składki)
280.00 zł (pozostali uczestnicy)
Termin: 26 kwietnia 2023 r. w godzinach 9.00-15.00
Płatność: nr konta 19 1140 0026 0000 3522 2900 1022 z dopiskiem „SZKOLENIE 26.04.2023” oraz nazwisko i imię uczestnika”, faktura zostanie przesłana w dniu szkolenia na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu
Miejsce: On-line, Platforma ZOOM MEETING
Zgłoszenia: do 24 kwietnia 2023 r. na adres sgp.katowice.szkolenia@onet.pl, tel. kont. 728385825

PROGRAM SZKOLENIA:

Podstawowe informacje związane z opracowaniem map obiektowych w kontekście obowiązujących przepisów:

Przetwarzanie danych z PZGiK w aplikacji C-GEO:

  • import i wygenerowanie mapy zasadniczej z plików GML (2021 oraz plików zawierających obiekty z baz „2015” i „2021”),
  • edycja, usuwanie i tworzenie nowych obiektów, obiekty projektowane => istniejące, wycinanie, łączenie obiektów,
  • kontrola poprawności danych (walidacja aplikacjami GUGiK i Softline),
  • eksport różnicowych plików GML.

Wykorzystanie usług sieciowych w dostępie do danych przestrzennych:

  • osnowa szczegółowa (WMS i WFS),
  • dane ewidencyjne z WMS i WFS (działki, budynki), usługa ULDK,
  • dane wysokościowe WCS (NMT, wysokości),
  • plany zagospodarowania przestrzennego,
  • ortofotomapy, mapy topograficzne, BDOT10k,
  • punkty adresowe

Podczas szkolenia jego uczestnicy będą mieli dostęp do serwisu, za którego pomocą będą mogli zadawać pytania wykładowcy (chat).

Uczestnicy otrzymują na podany adres e-mail przed szkoleniem bezpłatne, 30-dniowe licencje C-GEO 2022 z dodatkowymi modułami.

KARTA UCZESTNICTWA (do pobrania:) DOC, PDF
Agenda i program szkolenia (do pobrania:) PDF