WARSZTATY Z ZAKRESU AKTUALIZACJI MAPY ZASADNICZEJ W FORMACIE GML PRZY WYKORZYSTANIU APLIKACJI C-GEO

Data publikacji: 20.05.2021 | Data wydarzenia: 10.06.2021

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Katowicach zaprasza na szkolenie online na Platformie Zoom Meeting:
WARSZTATY Z ZAKRESU AKTUALIZACJI MAPY ZASADNICZEJ W FORMACIE GML PRZY WYKORZYSTANIU APLIKACJI C-GEO

Prowadzący: JERZY BIEGALSKI:
 • wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu,
 • członek Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • autor publikacji naukowych opartych na praktyce zawodowej.
Termin:
 • 10 czerwca 2021 r. godz. 9.00 – 13.00, z zastosowaniem komunikatora internetowego ZOOM.
Program szkolenia:
 • Wprowadzenie: podstawowe informacje o standardzie GML i przepisach z nim związanych.
 • Import danych z PZGiK w GML i wygenerowanie obiektowej mapy zasadniczej.
 • Tworzenie i edycja obiektów mapy zasadniczej (bazy BDOT500, GESUT, EGiB).
 • Kontrola danych, walidacja zgodnie ze schematami z rozporządzeń, analiza wyników kontroli i poprawa błędów.
 • Wymiana danych w formacie GML z aplikacjami PZGiK, eksport, import różnicowy.
 • Wykorzystanie usług sieciowych dostęp do źródeł danych WMS (Geoportal, KIEG i inne).
Podczas szkolenia jego uczestnicy będą mieli dostęp do serwisu, za którego pomocą będą mogli zadawać pytania wykładowcy (chat).
Koszt szkolenia:
 • 250.00 zł,
 • 200.00 zł  (członek SGP opłacający składki)
Płatność:
na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia i przesłanej na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym, nr  konta 19 1140 0026 0000 3522 2900 1022 z dopiskiem „SZKOLENIE 10.06.2021” oraz nazwisko i imię uczestnika
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – prosimy o zgłoszenia do 8 czerwca 2021 r. na adres sgp.katowice.szkolenia@onet.pl

Szczegóły wydarzenia znajdziecie Państwo w agendzie oraz na stronie www.katowice.sgp.geodezja.org.pl

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy (pdf)
Formularz zgłoszeniowy (doc)

Agenda szkolenia