XXVII Międzynarodowe Polsko–Czesko–Słowackie Dni Geodezji

Data publikacji: 02.06.2023
Z każdej konferencji przywozimy bagaż nowych doświadczeń. Tym razem dzięki udziałowi w XXVII Międzynarodowych Polsko–Czesko–Słowackich Dniach Geodezji, które miały miejsce w dniach 25-27 maja 2023 r. w czeskiej miejscowości Sobotín przedstawiciel naszego oddziału SGP miał okazję zobaczyć jak wygląda kataster w Czechach i na Słowacji oraz zapoznać się z planami GUGiK dotyczącymi m.in. dalszego rozwoju ASG-EUPOS i o tym, że w Polsce ma miejsce V kampania niwelacyjna oraz wiele innych ciekawych tematów.

Spotkanie było także okazją do rozmów i wymiany doświadczeń z geodetami z Czech i Słowacji.