Za nami warsztaty z GML!

Data publikacji: 26.04.2023
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w „Warsztatach przygotowujących do aktualizacji mapy zasadniczej w formacie GML”.
Szkolenie odbyło się on-line na platformie ZOOM MEETING, a prowadzący Jerzy Biegalski przekazał podstawowe informacje związane z opracowaniem map obiektowych w kontekście obowiązujących przepisów m.in.:
 • Przetwarzanie danych z PZGiK w aplikacji C-GEO:
  • import i wygenerowanie mapy zasadniczej z plików GML (2021 oraz plików zawierających obiekty z baz „2015” i „2021”),
  • edycja, usuwanie i tworzenie nowych obiektów, obiekty projektowane, istniejące, wycinanie, łączenie obiektów,
  • kontrola poprawności danych (walidacja aplikacjami GUGiK i Softline),
  • eksport różnicowych plików GML.
 • Wykorzystanie usług sieciowych w dostępie do danych przestrzennych:
  • osnowa szczegółowa (WMS i WFS),
  • dane ewidencyjne z WMS i WFS (działki, budynki), usługa ULDK,
  • dane wysokościowe WCS (NMT, wysokości),
  • plany zagospodarowania przestrzennego,
  • ortofotomapy, mapy topograficzne, BDOT10k,
  • punkty adresowe

Podczas szkolenia jego uczestnicy mieli dostęp do serwisu, za którego pomocą mogli zadawać pytania wykładowcy oraz otrzymali bezpłatne, 30-dniowe licencje C-GEO 2022 z dodatkowymi modułami.