Za nami XL Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Białymstoku

Data publikacji: 02.06.2022

W dniach 20-22 maja 2022 r. w hotelu Gołębiewski w Białymstoku pod hasłem „Geodezja i kartografia podstawą zarządzania przestrzenią państwa” odbyło się najważniejsze statutowe wydarzenie SGP – XL Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Organizatorami Zebrania Delegatów był Oddział w Białymstoku. W XL Walnym Zebraniu Delegatów SGP uczestniczyło ok 130 os., w tym 66 delegatów uprawnionych do wyboru nowych władz SGP.

Na funkcję Prezesa na kadencję 2022-2026 jednomyślnie wybrano Janusza Walo, który obejmie urząd na kolejną kadencję.

Więcej relacji z wydarzenia znajduję się na stronie https://sgp.geodezja.org.pl/xl-walne-zebranie-delegatow-stowarzyszenia-geodetow-polskich-relacja/