Zapraszamy na szkolenie online na platformie Meeting – „Warsztaty przygotowujące do aktualizacji mapy zasadniczej w formacie GML wymaganym od 1.01.2023 r.” – termin szkolenia 11 październik 2022 r.

Data publikacji: 12.09.2022 | Data wydarzenia: 11.10.2022

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział w Katowicach zaprasza na szkolenie online na Platformie Zoom Meeting na temat: „Warsztaty przygotowujące do aktualizacji mapy zasadniczej w formacie GML wymaganym od 1.01.2023 r.” w terminie 11 października 2022 r.

Warsztaty szkoleniowe poprowadzi : Jerzy Biegalski

Koszt: 280.00 zł
250.00 zł (członek SGP opłacający składki)
Termin: 11 października 2022 r. w godzinach 9.00-15.00  
Płatność: nr  konta 19 1140 0026 0000 3522 2900 1022 z dopiskiem „SZKOLENIE 11.10.2022″ oraz nazwisko i imię uczestnika, faktura zostanie przesłana w dniu szkolenia na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu
Miejsce: On-line, Platforma ZOOM MEETING
Zgłoszenia: do 8 października 2022 r. na adres sgp.katowice.szkolenia@onet.pl, tel. kont. 728385825

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Podstawowe informacje związane z opracowaniem map obiektowych w kontekście obowiązujących przepisów (ustawa PGiK, rozporządzenia w sprawie standardów, mapy zasadniczej, BDOT500, EGiB oraz GESUT…)
 • Przetwarzanie danych z PZGiK w aplikacji C-GEO:
  • import i wygenerowanie mapy zasadniczej z plików GML,
  • konwersja obiektów mapy zasadniczej z baz w standardzie „2015” do „2021”
  • edycja i tworzenie nowych obiektów z uwzględnieniem specyfiki baz danych BDOT, GESUT, EGiB,
  • kontrola poprawności danych (walidacja),
  • eksport różnicowego pliku GML,
  • raporty, wykazy i inne operacje na danych z PZGiK
 • Wykorzystanie usług sieciowych w dostępie do danych przestrzennych:
  • osnowa szczegółowa (WMS i WFS),
  • dane ewidencyjne z WMS i WFS (działki, budynki), usługa ULDK,
  • dane wysokościowe WCS (NMT, wysokości),
  • plany zagospodarowania przestrzennego,
  • ortofotomapy, mapy topograficzne, BDOT10k,
  • punkty adresowe

Uczestnicy otrzymują na podany adres e-mail przed szkoleniem bezpłatne, 30-dniowe licencje C-GEO 2022 z dodatkowymi modułami.

Podczas szkolenia jego uczestnicy będą mieli dostęp do serwisu, za którego pomocą będą mogli zadawać pytania wykładowcy (chat).

KARTA UCZESTNICTWA (do pobrania:) DOC, PDF

Agenda i program szkolenia (do pobrania:) PDF